Henkilötietolain 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Digiostos Media Oy
Sähköposti: info(at)digiostosmedia.fi

Rekisterin nimi

Digiostos Media Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan itsensä antamat tiedot

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi
Asiakkaan etu- ja sukunimi
Jakeluosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietopyynnön voi esittää yhtiölle henkilöllisyyden todistamista vastaan.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.